ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΙΛΙΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ

IMPORT - TRADE
ARTIFICIAL FLOWERS - NOVELTIES

 

Εισαγωγές - Εμπόριο Ψιλικών
Οδός Γαλλικού – Νέα μαγνησία
Τ.Θ. 1101 – 57008 ΙΩΝΙΑ
Τηλ.: 2310 533-311, 2310 533-312
Fax: 2310 533-313

Εισαγωγές - Εμπόριο Τεχνητά Άνθη
Οδός Γαλλικού – Νέα μαγνησία
Τ.Θ. 1101 – 57008 ΙΩΝΙΑ
Tηλ.: 2310 543-821, 2310 550-807
Fax: 2310 533-313
info@anil.gr